Cmentarze Komunalne w Jarosławiu

Cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

I. Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych dla grobu ziemnego na okres 20 lat Opłata brutto (zł)
1 Grób ziemny pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 160
2 Grób ziemny pojedynczy jednoosobowy 550
3 Grób ziemny pojedynczy w którym składa się 1 urnę 160
4 Grób ziemny dwuosobowy pogłębiony 700
5 Grób ziemny trzyosobowy pogłębiony 1000
6 Grób ziemny dwuosobowy poszerzony 700
II. Opłaty za udostępnienie miejsc grzebalnych dla grobu murowanego Opłata brutto (zł)
7 Grób murowany jednoosobowy 1000
8 Grób murowany na jedna urnę 250
9 Grób murowany wielournowy 500
10 Grób murowany dwuosobowy pogłębiony 1300
11 Grób murowany trzyosobowy pogłębiony 1500
12 Grób murowany dwuosobowy poszerzony 1300
13 Grób murowany rodzinny 4-8 osobowy 2500
14 Grób murowany rodzinny 9-12 osobowy 2800
III. opłaty za pozostawienie grobu na dalsze 20 lat Opłata brutto (zł)
15 Grób ziemny pojedynczy, w którym składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6 100
16 Grób ziemny pojedynczy jednoosobowy 275
17 Grób ziemny dwuosobowy pogłębiony 350
18 Grób ziemny dwuosobowy poszerzony 350
19 Grób ziemny trzyosobowy pogłębiony 500
20 Grób murowany jednoosobowy 500
IV Opłata za prawo do niszy w kolumbarium Opłata brutto (zł)
21 Nisza w kolumbarium 600
V Opłaty za adaptację istniejącego grobu na grób innego rodzaju. Adaptacja uzależniona jest od istniejących warunków gruntowych oraz lokalizacyjnych danego grobu Opłata brutto (zł)
22 Adaptacja grobu ziemnego pojedynczego na grób ziemny wieloosobowy pogłębiony – opłata za każdy kolejny pochówek 550
23 Adaptacja grobu ziemnego pojedynczego na grób ziemny wieloosobowy poszerzony – opłata za każdy kolejny pochówek 550
24 Adaptacja grobu ziemnego na grób murowany wieloosobowy pogłębiony lub poszerzony – opłata za każdy kolejny pochówek 750
25 Adaptacja grobu murowanego pojedynczego na grób murowany wieloosobowy pogłębiony lub poszerzony – opłata za każdy kolejny pochówek 750
VI Opłaty za korzystanie z infrastruktury cmentarnej
26 Za przechowywanie zwłok w kaplicy cmentarnej na 1 dobę 50
27 Za przechowywanie zwłok w chłodni na 1 dobę 50
28 Za prawo dowozu ścieżkami (alejami cmentarza) materiałów budowlanych (opłata dobowa) pojazdem mechanicznym 50
29 Za prawo wjazdu pojazdami świadczącymi usługi pogrzebowe (opłata dobowa) 50

 

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Jarosławiu (za prawo do grobu, opłaty przedłużające) można wnosić przelewem na konto PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Przemyska 15, Bank Spółdzielczy Jarosław nr: 10-9096-0004-2001-0053-9454-0001. 

Po otrzymaniu opłaty, na adres osoby wpłacającej zostanie przesłana faktura.